Negen nieuwe huurwoningen voor Eemland Wonen

Eemland Wonen heeft op 3 februari negen nog te bouwen eengezinswoningen voor de sociale verhuur aangekocht van De Bunte Vastgoed. De woningen worden gebouwd in de in aanbouw zijnde tweede fase van de wijk Rengerswetering. Op dinsdag 10 februari is de overeenkomst van de aankoop bevestigd en de start van de feitelijke bouw gemarkeerd door het ingraven van een metalen koker met informatie over de organisaties en personen die betrokken zijn bij het project.

Hans van der Velden (directeur Eemland Wonen) wilde graag even ‘bewust stilstaan bij de uitbreiding van ons woningbestand’. ,,Wij hebben reden tot vreugde en reden tot zorg. Reden tot vreugde dat we deze woningen mogen toevoegen aan het sociale woningbestand van de gemeente Bunschoten. Hoogwaarde woningen in een mooie omgeving, goed bereikbaar, verhuurbaar en betaalbaar. Reden tot zorg omdat de regelgeving ons ontmoedigd om dit soort projecten in de toekomst nog te realiseren. In de herzieningwet staat onder meer dat corporaties binnen drie jaar dit soort woningen alleen mogen verhuren aan huishoudinkomen die meer verdienen dan € 30.000,-.’’ Van der Velden gaf aan dat hier nog wel een vervolg op zal komen.
Wethouder Menno Nagel gaf namens de gemeente aan blij te zijn met het feit dat Eemland Wonen naast de zestien woningen op het eerste eiland nu ook negen woningen op het tweede eiland wil realiseren. ,,De werkelijk is dat er nog altijd vraag is naar sociale huurwoningen.’’

De huurprijzen van de negen woningen liggen rond de € 700,- per woning. De woningen worden gebouwd met een energielabel A. Door dit goede label kunnen de energielasten laag blijven, wat gunstig is voor de nieuwe huurders. Naar verwachting start de verhuur van de woningen eind van dit jaar.

De start werd dinsdag gevierd met het begraven van een cilinder met onderdelen van alle betrokkenen. Als in de verre toekomst de woningen ooit gesloopt worden komt de dan al lang vergeten informatie weer als verrassing boven.