Woonrijp maken Rengerswetering 2e eiland

Het 2e eiland Rengerswetering is volop in ontwikkeling. Na oplevering van de woningen aan de Bloemkamp en een deel van de Achterste Kamp is de bestrating aangebracht. Ook zijn de bomen en beplanting geplant. Vanaf begin 2016 zijn ook de bruggen gebouwd.

Volgens een eerder gecommuniceerde planning was het streven om de entreebrug en langzaam verkeersbrug tussen 1e en 2e eiland in voorjaar van 2016 gereed te hebben. Dit is niet gelukt omdat een faillissement van de bruggenbouwer het werk vertraagde. Recent is samen met de uitvoerende aannemer bepaald hoe de vervolgplanning eruit gaat zien. Hierbij is ook rekening gehouden met de situatie in uw woonwijk en de aangrenzende Oostelijke Randweg. Er is een splitsing gemaakt in het werk dat voor en na de zomervakantie wordt uitgevoerd.

Voor zomervakantie (medio juli)
Het entreeplein naast appartementencomplex ’t Pakhuys wordt gereed gemaakt. Dat betekent dat het straatwerk wordt aangebracht. Ook de speeltoestellen worden geplaatst. Het (gras)gebied onder de speeltoestellen wordt ingezaaid. De beplanting en bomen worden geplant in de winter van 2016/2017. Ook het middenterrein van de Bloemkamp inclusief verbinding tussen 1e en 2e eiland wordt voorzien van straatwerk. Onder de al geplaatste speeltoestellen komt speelzand. Op deze wijze voldoen de speelvoorzieningen aan de wetgeving. Hier wordt (mits de grond niet te nat is) gras ingezaaid. Het streven is om voor voetgangers de verbinding tussen 1e en 2e eiland open te stellen.

Na de zomervakantie
In september 2016 wordt asfaltwerk uitgevoerd. Tijdens dit werk wordt in één keer al het asfaltwerk uitgevoerd. Het voetpad aan de oostkant wordt aangelegd. De fietsverbinding tussen 1e en 2e eiland en door het groengebied van de Bloemkamp wordt gemaakt. Uiteraard wordt de aansluiting met de Oostelijke Randweg ook gemaakt. Vanuit oogpunt van verkeer wordt het asfaltwerk nabij en in de Oostelijke Randweg uitgevoerd in de avond en nacht. Qua logistiek betekent dit dat ook het asfaltwerk in het woongebied in de avond wordt uitgevoerd. Het streven is dat het werk in uw woonomgeving (op het eiland) voor 22.00 uur gereed is. Alleen het werk op de entreebrug en Oostelijke Randweg vindt in de nacht plaats.

Afhankelijk van oplevering van de woningen en afstemming met de bouwactiviteiten wordt de rest van het 2e wooneiland opgepakt. Het straatwerk tussen brug 1e eiland en entreeweg wordt als eerste opgepakt. Daarna volgt het oostelijke deel van Achterste Kamp. Het gaat dan om het deel vanaf het fietspad Bloemkamp richting het oosten.